Bỉm Dán/Quần Angel đủ size S66/M60/L56/XL52/M40/L38/XL36/XXL34

+ S66 dán (3,5-5,5kg)

+ M60 dán (5,5-8kg)

+ L56 dán (8-10kg)

+ XL52 dán (>10kg)

  • M40 quần (5,5-8kg)
  • L38 quần (8-10kg)
  • Xl36 quần (10-12kg)
  • XXL34 quần (>12kg)
Đặt hàng ngay