Bỉm Tã Cao Cấp Moony Nhật Bản

*Tã quần Size M – 58 miếng (từ 6 – 11kg)

*Tã quần Size L – 44 miếng (từ 9 – 14kg)

*Tã quần Size XL – 38 miếng (từ 12 -22kg)

*Tã quần Size XXL – 26 miếng (trên 13 – 28kg)

*Tã dán Size NB – 90 (dưới 5kg)

*Tã dán Size S – 84 miếng (từ 4 – 8kg)

*Tã dán Size M – 64 miếng (từ 6 – 11kg)

*Tã dán Size L – 54 miếng (từ 9 – 14kg)

 

Đặt hàng ngay