Bỉm YuBest Natural

Bỉm nội địa cao cấp Trung Quốc:

Bỉm quần:
L : 96 miếng (trẻ 9-14kg)
XL : 84 miếng (trẻ 12-17kg)
XXL : 72 miếng (trẻ 15kg trở lên)
Bỉm dán:
S 132 miếng (trẻ 4-8kg)
M 108 miếng (trẻ 6-11kg)
L 96 miếng (trẻ 9-14kg)
XL 72 miếng (trẻ 12-17kg)

Đặt hàng ngay